Odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i przepisów wprowadzających ustawę o KOWR. Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski omówił główne założenia ustawy oraz zadania, którymi będzie się zajmować KOWR. Jerzy Gil, główny legislator Senatu, zgłosił szereg poprawek do ww. projektów ustaw. Strona rządowa wszystkie poprawki odrzuciła. Na wniosek przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego głosowanie odbyło się w bloku. Jednogłośnie, bez poprawek senatorowie PiS przyjęli ustawy. Dalej ustawy będą procedowane na posiedzeniu plenarnym Senatu i przejdą do podpisu prezydenta. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 15 lutego,