16 października we Wrocławiu w biurze zarządu odbyło się posiedzenie członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Jednym z celów posiedzenia było omówienie spraw organizacyjno-technicznych związanych z walnym sprawozdawczo-wyborczym zjazdem członków związku, który odbędzie się 23 listopada w Karpaczu.  Zarząd odniósł się także do wniosków z konferencji, która odbyła się w Warszawie 24 września br. nt. "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa". Podkreślano, że tak jak podczas kwietniowej konferencji, tak samo i wrześniowej  zwrócono uwagę na wagę ziemi w rozwoju produkcji zwierzęcej.   Posiedzeniu przewodniczył prezes zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych Romuald Jankowski.

15 października członkowie Polskiej Platformy Żywnościowej Wołowiny zorganizowali w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiedzenie. W trakcie spotkania przyjęto dokument "Zasady funkcjonowania Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny" oraz przedstawiono prezentację rekomendacji Komitetu Technicznego Systemu QMP w zakresie realizacji celów w poszczególnych obszarach priorytetowych, a także przyjęto wniosek Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny o uznanie jej przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny. W posiedzeniu ze strony Federacji uczestniczyli członkowie zarządu: Zygmunt Jodko oraz Waldemar Dobrowolski.

15 października odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2019 r.  Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR z 2018 r., agencja udziela dotacji dla producentów rolnych, w których to gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r. W rozporządzeniu Rady Ministrów wymieniony jest program pomocy dla rolników i producentów rolnych. Mogą się oni ubiegać m.in. o: kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach, zastosowanie przez prezesa KRUS  na wniosek rolnika, który poniósł ww. szkody, pomocy przy opłacaniu bieżących składek oraz regulowaniu zaległości, zastosowanie przez dyrektora generalnego KOWR odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy w opłatach czynszu dzierżawnego. Dodatkową pomocą mogą być stosowane przez wójtów, burmistrzów ulgi w podatku rolnym za 2019 r. Prezes ARiMR 17 września br. ogłosił komunikat o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwach rolnych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

z życia Federacji 15-16 października,