Porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były trzy punkty: 1) rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r. Plan pracy przyjęto jednogłośnie; 2) zapoznanie się z informacją Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego "Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu". Dyrektor instytutu - prof. Piotr Pasyniuk - omówił zagadnienia, którymi zajmuje się instytut oraz przedstawił propozycję stworzenia "Narodowego programu biosekwestracji węgla na obszarach wiejskich". Doradca dyrektora instytutu ds. rozwoju - Karol Teliga - przedstawił propozycję projektu nt. "Analiza istniejących źródeł energii odnawialnej". W trakcie dyskusji omawiano m.in. opłacalność instalacji odnawialnych źródeł energii, koszty inwestycyjne; 3) informacja ministra rolnictwa o pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny. Komisja wysłuchała informacji w tej kwestii Jacka Boguckiego, sekretarza stanu i Mariana Borka, zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 14 STYCZEŃ