w MRiRW odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów rolnych, którego celem było wyłonienie składu komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. Kandydatem z ramienia Federacji jest wiceprezes Zygmunt Jodko. Niestety, nie wyłoniono 5 kandydatów do komisji. Zgodnie z KRS, Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 14 marca,