14 maja w Gospodarstwie Rolnym PPUH Nowiny, jak co roku, odbyły się Dni Pola. Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Maciej Skibniewski, prezes spółki Nowiny i Związku Pracodawców Rolnych.
W programie były pokazy poletek z odmianami pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz różnych wariantów ochrony tych roślin. Jednostkami wspierającymi były: BASF, BIOSFERA, Bayer, Syngenta, Du PONT oraz Cefetra.
Druga część spotkania to działania Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na rzecz stabilizacji branży oleistych i białkowych w Polsce. Problemy te referował Juliusz Młodecki, wiceprezes KZPRiRB. Kolejnym punktem była platforma ODA Connect, a następnie uroczysta biesiada. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,