14 i 15 maja odbyły się kolejne posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109). Niestety, żadnego postępu w pracach nad projektem ustawy nie dokonano. Nadal nie ma stanowiska strony rządowej do ww. ustawy. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,