17-19 stycznia w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja targów Polagra-Premiery. Federacja jak co roku objęła imprezę patronatem branżowym. Pełniący obowiązki prezesa Mariusz Olejnik wziął udział w uroczystym otwarciu targów. W trakcie imprezy odbyło się XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych "Jakość rzepaku - wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta".

17 stycznia uchwałą zarządu Federacji (14.01.br.) do prac zespołu wspierającego w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027 (zarządzenie nr 80 ministra rolnictwa z 12 grudnia 2019 r.) został wybrany Waldemar Rolewski. Głównym celem powołania zespołu jest włączenie partnerów publicznych, gospodarczych oraz społecznych w przygotowanie Planu Strategicznego WPR po 2021 r. oraz wspieranie ministra rolnictwa w prowadzonych w tym zakresie pracach.

14 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Porządkiem obrad było: podsumowanie zjazdu Federacji z 10 grudnia 2019 r., sprawy bieżące, dyskusja nad przyjęciem planu działania Federacji do nadzwyczajnego zjazdu (marzec 2020 r.).

Z ŻYCIA FEDERACJI 14-19 STYCZNIA,