13 maja sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się informacją resortu rolnictwa i resortu zdrowia nt. wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, która uchyla dyrektywę z 2001 r. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej produkcji,  prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Komisja wysłuchała także informacji wiceminister Zofii Szalczyk na temat analizy sytuacji spółki z o.o. Działpol, możliwości prawnych i innych działań zmierzających w kierunku przedłużenia dzierżawy. Spółka Działpol z siedzibą w Działyniu gospodaruje na powierzchni 1500 ha gruntów rolnych, a jej głównym celem jest produkcja najwyższej jakości mleka, zbóż, rzepaku, kukurydzy przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego.
Zofia Szalczyk poleciła ANR w ramach sprawowanego nadzoru zbadanie, czy istnieje możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.
Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy NIK na 2016 r.

Z ŻYCIA FEDERACJI,