13 maja na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował 5 poprawek. Komisja wniosła o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. umożliwienie finansowania uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, reprezentujących interesy rolników indywidualnych wobec Unii Europejskiej, także organizacjom zrzeszającym rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz pracodawców rolnych.
Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Projekt ma na celu przywrócenie brzmienia (uchylonego ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska) ar. 5b w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Artykuł ten dotyczył wyłączenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komisja podjęła decyzję o odłożeniu procedowania nad ww. projektem do czasu otrzymania stanowiska rządu do projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,