13 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zatwierdziła ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt do 65 proc. i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas minimalna wartość dopłaty wynosiła 40 proc.).
Ustawa zmienia terminy składania przez zakłady ubezpieczeniowe wniosków o dotację na pokrycie odszkodowań spowodowanych przez suszę, a także skraca okres karencji dla nabycia uprawnienia do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od powodzi, suszy, gradu i przymrozków wiosennych z 30 do 14 dni. W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zgłosił jedną poprawkę, która mówi, że dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt wynoszą nie mniej niż 50 proc. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,