13 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa o realizacji ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego, którą omówił Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę za utratę przychodów w przypadku ich znacznego obniżenia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub braku możliwości odzyskania niewypłaconych należności od podmiotu, który stał się niewypłacalny.
Pierwszy projekt przekazany do konsultacji, przewidujący jeden fundusz dla wszystkich sektorów branży rolnej, utworzony został z 0,2 proc. wartości sprzedawanych produktów przez rolników - nie znalazł akceptacji. Nowy projekt został skierowany do konsultacji i przekazania uwag przez środowisko rolnicze. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 grudnia Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji, odbył w Warszawie następujące spotkania: z Rafałem Romanowskim, podsekretarzem stanu w MRiRW nt. możliwości członkostwa Federacji w COPA COGECA zamiast w COPA GEOPA oraz Adamem Tańskim, prezydentem Izby Zbożowo-Paszowej, dotyczące wspólnej organizacji z Federacją konferencji zaplanowanej w 2018 roku. Olejnik spotkał się również z Waldemarem Sochaczewskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR, który odpowiada za pion rynków rolnych.

13 grudnia prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprosił radców rolnych ambasad na przedświąteczne spotkanie. Odbyło się ono w Auli Kryształowej SGGW. Gospodarzem spotkania był ambasador Holandii Ron van Dartel.
Specjały żywnościowe zaprezentowało 18 krajów świata. Obecny na uroczystości minister Krzysztof Jurgiel w skrócie przedstawił działania resortu rolnictwa na forum Unii Europejskiej. Przyjęty przez Komisję Europejską komunikat "Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności" to ważny punkt w dyskusji nad programem WPR po 2020 r. Minister podkreślił doskonałą jakość polskiej żywności, jej walory zdrowotne, a także złożył życzenia świąteczno-noworoczne i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 13 grudnia,