19 września w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa" zorganizowana przez MRIRW we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Tematem konferencji były "Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki". Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom osiągnięć instytutu, jego prace naukowe, patenty i badania w zakresie uprawy roślin włóknistych jak i ziół. W trakcie konferencji podpisany został list intencyjny pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich a Grupą Lotos, w zakresie kontynuacji prac nad bioetanolem drugiej generacji z biomasy konopnej. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

19 września w Cukrowni Kruszwica (KSC) Jan Krzysztof Ardanowski dokonał otwarcia kampanii cukrowniczej 2018. Szef resortu rolnictwa w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę polskiej produkcji buraka cukrowego. Odniósł się także do zmian kapitałowych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gdzie państwo powinno mieć wpływ na te elementy rynku, które decydują o dochodach polskich rolników. Prywatyzacja branży cukrowniczej z lat 90. generuje dziś kłopoty polskich rolników. Kończąc swoje wystąpienie, porównał Krajową Spółkę Cukrową do "perły w koronie" naszych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Wśród zaproszonych gości był Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

17 września w pałacu w Kobylnikach odbyło się zebranie członków bydgoskiego Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu producentów towarowych zajmujących się produkcją roślinną jak i zwierzęcą oraz rolnicy indywidualni. Aktualna sytuacja sektora rolno-spożywczego oraz temat dostępnych form wsparcia w ramach pomocy suszowej w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów to główne tematy posiedzenia. Ryszard Kamiński, dyrektor ODR w Minikowie podsumował prace zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

15-16 września w Spale (woj. łódzkie) odbyły się Dożynki Prezydenckie, które zgromadziły tysiące rolników z całego kraju. W ceremonii dożynkowej wziął udział prezes Federacji Leszek Dereziński.

13 września na posiedzeniu plenarnym większością głosów Sejm uchwalił ustawę o spółdzielniach rolników. Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie rolników (obligatoryjne zniesienie podatku od nieruchomości), wspólne planowanie i prowadzenie produkcji oraz przetwórstwa produktów dostarczonych przez członków, a także handlu to podstawowe działania zapisane w ustawie. Spółdzielnie będą upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji metody gospodarki odpadami. Minister rolnictwa zapowiedział, że w najbliższym czasie zorganizuje międzynarodową konferencję spółdzielczości rolniczej.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 13-19 września,