23 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa Jana K. Ardanowskiego oraz przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny zatytułowana "Polska wołowina - wysokie standardy, wysoka jakość". Minister przedstawił działania podejmowane przez resort, które zostały ustalone z branżą mięsną, a które powinny w obecnej, trudnej sytuacji pomóc i w przyszłości uregulować opłacalność produkcji na rynku wołowiny. Resort pracuje nad przepisami, które pomogą m.in. wzmocnić nadzór nad polskimi ubojniami, nad ulepszeniem systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także systemem stosowania biosensorów, które w połączeniu z technologią blockchain może zapewnić pełną kontrolę nad zwierzęciem od urodzenia do uboju. Innym problemem, który się pojawił dodatkowo, jest umowa z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj), do której odniosła się Rada Sektora Wołowiny. Ogromnym problemem jest także nadciągający brexit.

19 lipca w Sejmie obradowała podkomisja stała ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej UE, w trakcie której wiceminister Ryszard Zarudzki omówił stan negocjacji w zakresie WPR po 2020 r. Parlament Europejski przyjmie trzy rozporządzenia, w tym przepisy dotyczące wsparcia z WPR, przygotowane na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie. Zgodnie ze zobowiązaniem UE do wdrożenia porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju postanowiono, że 40 proc. całkowitej puli środków otrzymanych przez kraje unijne zostanie przeznaczone na działanie związane ze środowiskiem, w tym z klimatem (smog, woda, gleba, lasy). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

18 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, kierownictwa resortu i centrali KOWR z przedstawicielami Federacji. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR z woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Jednym z poruszanych tematów były nieużytki na gruntach odebranych rolnikom. Proceder ten bulwersuje środowisko dzierżawców, którzy uważają, że ziemia powinna produkować, a nie zamieniać się w nieużytki rolne. Minister zobowiązał dyrektorów do radykalnego zmniejszenia powierzchni nieuprawianych gruntów rolnych. W trakcie spotkania omówiono również problem uwzględniania opinii społecznej przy decyzjach o dalszym przedłużaniu dzierżaw.

16 lipca komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat "Programu dla polskiego ziemniaka", którą przedstawił wiceminister Rafał Romanowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa - Andrzej Chodkowski oraz zastępca prezesa ARiMR - Krzysztof Szymborski. Chociaż powierzchnia uprawy ziemniaków zmniejsza się, to nadal jest to jeden z ważniejszych gatunków uprawianych w Polsce. Według GUS, w 2018 r. ziemniaki zostały wysadzone na powierzchni ok. 297 ha. Postępuje mechanizacja i profesjonalizacja uprawy, co skutkuje większą wydajnością. W 2018 r. zebrano ponad 7,5 mln ton przy średnim plonie 25 t/ha. Program wskazuje na prowadzenie działań w celu ograniczenia najpoważniejszego problemu, czyli występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.  W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 lipca w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze to przeprowadzenie pierwszego czytania i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., który przedstawił prezes GUS - Dominik Rozkrut. Projekt dotyczy regulacji z zakresu, formy i trybu przeprowadzenia przez prezesa GUS powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

13 lipca w Wartkowie k. Kołobrzegu odbył się IV zjazd byłych pracowników PGR województwa zachodniopomorskiego. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała szefowa jego kancelarii Halina Szymańska. Prezydent zapewnił o wspieraniu wszelkich działań służących rozwojowi wsi i rolnictwa. Spotkanie miało na celu wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, integracji mieszkańców regionu oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy obszar. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele związków regionalnych z woj. zachodniopomorskiego wchodzących w skład Federacji

Z Życia Federacji 13-23 lipca,