16 listopada Leszek Dereziński uczestniczył w Agrokonferencji Banku BGŻ BNP Paribas - innowacyjność społeczna i innowacyjność biznesowa, która odbyła się w Warszawie, w Hotelu Hilton.

13 listopada w Senacie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące: I - informacji resortu rolnictwa i rozwoju wsi nt. rynków hurtowych w Polsce i II - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w których uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

13 listopada prezes Leszek Dereziński uczestniczył w spotkaniu rozpoczynającym konsultacje zaproponowane przez resort rolnictwa, dotyczące rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które odbyło się w gmachu resortu rolnictwa. Wiceminister Zbigniew Babalski, który jest pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego, przekazał, że MRiRW zaproponowało 13 zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 6 zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także jedną zmianę dotyczy prawa spółdzielczego. Do połowy grudnia przeprowadzona zostanie analiza uwag i wniosków po konsultacjach społecznych, w styczniu projekt ustawy przedstawiony zostanie na kierownictwie resortu, następnie trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na początku lutego do Sejmu.

Z ŻYCIA FEDERACJI,