W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, Zbigniewa Babalskiego - sekretarza stanu w MRiRW i Waldemara Humięckiego, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z członkami Federacji. Prezes Leszek Dereziński po otwarciu posiedzenia skierował merytoryczne i ważne pytania: co nas czeka jako dzierżawców w najbliższej przyszłości, na co możemy liczyć i czego możemy się spodziewać? Dodał, że "nasze oczekiwanie" to wsparcie ze strony rządzących, współpraca, stabilizacja i partnerskie traktowanie. Minister Babalski w pierwszych słowach odniósł się do zadanych pytań, stwierdzając, że w rolnictwie polskim jest miejsce dla wszystkich, dla małych - gospodarstw indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, ale także i dużych towarowych gospodarstw rolnych. Podkreślił, że członkowie Federacji będą równoprawnymi partnerami, którzy nie będą pomijani przy tworzeniu nowego prawa rolnego. Później odbyła się dyskusja nt. nowego projektu ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej SP oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 8 stycznia 2016 r. Na pytania członków Federacji odpowiadali: Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Babalski, Waldemar Humięcki oraz Piotr Dyjak, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW. Ustalono, że 19 stycznia odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji i wypracowania przez Federację uwag do ww. projektu ustawy.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12 STYCZEŃ