Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa nt. aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach na rynkach trzody chlewnej i mleka. Oprócz wielu zadań, które ma wykonać MRiRW w celu poprawienia sytuacji, przedstawiono także zadania elektronicznej platformy sprzedażowej, która będzie zapewniała skuteczną ekspozycję polskich producentów na rynku UE i światowym. Dotychczasowy model indywidualnej sprzedaży realizowanej przez producentów oraz korzystanie z międzynarodowych pośredników nie wykorzystuje w pełni możliwości branży rolno-spożywczej. Uruchomienie platformy sprzedażowej stworzy szansę zmiany proporcji siły rynkowej pomiędzy producentami i przetwórcami z jednej strony a koncentrującym się popytem ze strony pośredników i sieci handlowych z drugiej strony. Stworzenie stabilnej platformy handlowej silnie ograniczy stosowanie agresywnych strategii rynkowych i cenowych wykorzystywanych przez stronę popytową. W perspektywie stworzenie takiej platformy może być szansą dla sektora wieprzowiny. Innymi przedstawionymi elementami programu działań długofalowych były: poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji mięsa wieprzowego; zminimalizowanie skutków ASF dla producentów trzody chlewnej; usprawnienie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego; powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazowni z NFOSIGW; utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12 STYCZEŃ