12 majaw Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109). W związku z brakiem stanowiska rządu posiedzenie trwało bardzo krótko i nie przyczyniło się do rozwiązania wielu trudnych i niekonstytucyjnych artykułów zawartych w tym projekcie ustawy. Posłem sprawozdawcą był przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski.

Z ŻYCIA FEDERACJI,