Odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.


Odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji stałej ds. wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, w którym wzięli udział partnerzy społeczni. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący podkomisji, podkreślał, że obecny rząd będzie mocno wspierał tylko małe instalacje: biogazownie, elektrownie wodne czy źródła czerpane z fotowoltaiki. Energia odnawialna może i powinna stać się komponentem zwiększającym dochody rolnictwa, może stać się szansą dla wsi (zwiększyć powinno się zatrudnienie). Zebrani producenci energii odnawialnej (biogazowni, wiatraków) podkreślali, że Polska powinna skorzystać z modeli zewnętrznych, chociażby UE (Niemcy, Austria, Francja), by w końcu źródła te dawały korzyści, a nie straty. Przez kilka lat rząd nie był w stanie stworzyć poprawnej ustawy o OZE. FZPDiWR reprezentował Władysław Butor, członek rady Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12 Kwiecień