17 czerwca w związku z wypracowanym stanowiskiem rządu dotyczącym poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej. Sejmowa podkomisja przyjęła wszystkie poprawki zaproponowane przez stronę rządową i tym samym przyjęła sprawozdanie dotyczące projektowanych zmian. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

16-17 czerwca w Luksemburgu Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO) zorganizowało dyskusję roboczą o uproszczeniu WPR, w której uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji.

16 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Pierwsza część spotkania była przeznaczona tylko dla członków KZPRiRB, w trakcie której wybrano nowego prezesa organizacji. Prezesem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych został Juliusz Młodecki. Zastąpił na tym stanowisku Mariusza Olejnika. W spotkaniu jako delegat z woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczył Leszek Dereziński.

12 czerwca 2015 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w MRiRW Debatę Przedżniwną oraz Walne Zgromadzenie Delegatów. Debata skupiła wszystkich uczestników rynku zbóż, członków KFPZ, producentów zbóż, przedstawicieli organizacji branżowych, podmioty skupiające przetwórców, operatorów (właścicieli firm), przedstawicieli organizacji rządowych oraz wiele organizacji związanych z sektorem zbożowym w Polsce. W debacie i walnym zgromadzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji.
Druga część obrad była częścią sprawozdawczą Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Odbyły się wybory zarządu i prezesa KFPZ, komisji rewizyjnej. Prezesem zarządu ponownie został wybrany Rafał Mładanowicz.

Z ŻYCIA FEDERACJI,