W siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Przykład użycia podejścia J. M. Keynesa do opracowania prognozy długoterminowej dla rozwoju gospodarczego gospodarek świata". Wykład wygłosił prof. dr hab. Wojciech Józwiak. Uczestniczył w seminarium przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11 MARZEC