11 maja w Strykowie (woj. łódzkie) odbyła się międzynarodowa konferencja "Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony epidemicznej biegunki świń (PEDv)". Organizatorem tego przedsięwzięcia był Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.
W spotkaniu wzięło udział ponad 230 zaproszonych gości (głównie producenci trzody chlewnej oraz przedstawiciele firm obsługujących ten sektor produkcji).
Gospodarzami konferencji byli prezesi: Zygmunt Jodko, Marian Kapłon i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura KZP-PTCH.

Z ŻYCIA FEDERACJI,