11 maja w Bydgoszczy zarząd Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował seminarium. W jego trakcie omówiono m.in. następujące tematy: formy wspierania pracodawców i ich pracowników z woj. kujawsko-pomorskiego; możliwości finansowania przedsiębiorstw rolnych i sektora agrobiznesu ze środków unijnych, losy ustawy o dzierżawie rolniczej, sprzedaż gruntów rolnych w woj. kujawsko-pomorskim. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,