21 sierpnia w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematami spotkania było między innymi: 1) wypracowanie stanowisk odnoszących się do zmian w sprawie związanej z obrotem ziemią rolniczą, w tym nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z dnia 19.10.1991 r.; 2) napisanie i przekazanie pisma do ministra rolnictwa z prośbą o podjęcie decyzji o czasowym opóźnieniu procesu przekazywania UR przez dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. areału do Zasobów do czasu uchwalenia nowej regulacji rozwiązującej istniejący problem; 3) rozpoczęcie przez resort rolnictwa prac nad prawnym uregulowaniem dzierżawy rolniczej w Polsce i przedłożenie ministrowi druku sejmowego 3231 o dzierżawie rolniczej autorstwa Federacji, procedowanego w poprzedniej kadencji Sejmu; 4) przekazanie w trakcie spotkania przykładów bezprawnego łamania prawa przez OT KOWR przy przedłużaniu dzierżaw dzierżawcom, którzy oddali 30 proc. w myśl ustawy z 16.09.2011 r. Istniejąca dowolność i uznaniowość interpretacji zarządzeń dyrektora generalnego przez OT KOWR powoduje, że jeden dzierżawca uzyskuje przedłużenie dzierżawy na 2 lata, a drugi na 8 lat. Duża część posiedzenia zarządu poświęcona była sprawom organizacyjnym.

17 sierpnia w Opolu spotkali się członkowie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, w trakcie którego ustalono stanowisko w sprawie suszy i odszkodowań. Zostało ono skierowane do ministra Ardanowskiego. W stanowisku zaproponowane są rozwiązania, które złagodziłyby skutki suszy, jaka dotknęła rolników Opolszczyzny.  Oto one: 1) wypłata 70 proc. kwoty najbliższych płatności bezpośrednich w formie zaliczki do końca października br., 2) skierowanie wniosku przez rząd do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu pomocy de minimis do 30 tys. euro, 3) wprowadzenie zmian zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przez wyraźne oddzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej, 4) przesunięcie raty kredytu na zakup gruntów rolnych, 5) umorzenie drugiej raty czynszu dzierżawnego. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

11 sierpnia w Ciechocinku z inicjatywy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku i burmistrza Ciechocinka odbył się III Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej. Wydarzenie odbyło się  pod honorowym patronatem ministra rolnictwa, ministra środowiska oraz Piotra Jenocha, łowczego krajowego Polskiego Związku Łowieckiego. Mottem wydarzenia było: "Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo to sztuka umiejętnego gospodarowania darami przyrody dla potrzeb człowieka, bez naruszenia źródeł ich pochodzenia". Na spotkanie zostali zaproszeni rolnicy, leśnicy i łowczy z Kujaw oraz Pomorza, w tym prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11-21 SIERPNIA,