16 października Departament Rynków Rolnych MRiRW zorganizował seminarium "Promocja produktów rolnych - Multi PROGRAMMES". W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 października w Zielonej Górze odbyło się spotkanie prezesa zarządu Federacji Leszka Derezińskiego z wiceprezesem Mariuszem Olejnikiem i członkiem zarządu Zygmuntem Jodko. Tematem spotkania była dalsza poprawa funkcjonowania Federacji ZPDiWR.

13 października w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Konkurencyjność polskich gospodarstw mlecznych i z chowem bydła rzeźnego na tle analogicznych gospodarstw z wybranych krajów". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonała zmian w składzie prezydium komisji. Na zastępcę przewodniczącego został wybrany poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

12 października w trakcie drugiego posiedzenia obradowały połączone komisje rolnictwa oraz gospodarki i rozwoju. Posłowie wysłuchali informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i finansów oraz spraw zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego, w tym perspektyw inwestowania za granicą oraz podejmowanych działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

12 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. W trakcie pierwszego posiedzenia komisje rolnictwa oraz ochrony środowiska przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Projekt uzasadniany przez Jarosława Sachajkę, przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, miał na celu zwiększenie ochrony własności prywatnej. Projekt został odrzucony.

11 października w Centrum Konferencyjnym POLIN, w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie po raz czwarty odbył się Kongres Bezpieczeństwa Żywności pt. "Jakość i bezpieczeństwo żywności źródłem sukcesu w biznesie". W kongresie uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,