12 września porządkiem wspólnego posiedzenia komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk 2791). Uzasadnienie projektu przedstawił minister Jan Krzysztof Ardanowski. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

12 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk 1425). Celem projektu ustawy jest zachęcenie rolników poprzez zwolnienia podatkowe  do powoływania spółdzielni rolników i ich związków. W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 rolników i będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. Członkowie spółdzielni będą zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych, zajętych przez nie gruntów, a także z dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych. Jest to forma gospodarowania, która stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. W trakcie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek, które zostały odrzucone głosami PiS. Sprawozdawcą projektu ustawy był poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

11-12 września w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu "Green Gas Poland 2018". Była ona rozszerzoną wersją Forum Biogazu odbywającego się w latach 2013-2017 r. Organizatorami konferencji była Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Sektor biogazowy jest ważnym elementem gospodarki niskoemisyjnej. W konferencji uczestniczył Władysław Butor, członek rady Federacji.

11-12 września w pałacu w Kobylnikach k. Kruszwicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Romańczuk oraz Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem na czele. Grupa rolników niezadowolona z szacowania szkód przybyła do Kobylnik i przywitała przed pałacem senatorów i rząd postulatami o zmianę kryteriów liczenia suszy. Pierwszego dnia w trakcie posiedzenia omówiono m.in. realizację zadań związanych z likwidacją szkód łowieckich po nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, stan pszczelarstwa na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego i prawne możliwości jego ochrony oraz przebieg szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W dyskusji zabrał głos Leszek Dereziński - gospodarz spotkania, który powiedział, że "intencje ministra rolnictwa są dobre, ale system szacowania strat po suszy jest wciąż mało precyzyjny". Dane zawarte w Monitoringu Suszy Rolniczej - opracowane przez IUNG są także nieprecyzyjne, tak więc szacunki mogą być uznaniowe. Rzecznik prasowy wojewody dodał, że gospodarstw, w których straty wyniosły 70 proc. i więcej może być około 6 tysięcy. To są straty na ponad 133 tysiącach ha upraw rolnych.

11 września porządkiem obrad posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów Publicznych było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk 2722). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Szymon Giżyński. Projekt zakłada restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, umożliwiając natychmiastową spłatę zadłużenia "starego" we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Po zakończeniu pierwszego czytania komisje powołały podkomisję nadzwyczajną. Jej przewodniczącym został poseł Jerzy Małecki (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11-12 WRZEŚNIA,