W Sejmie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło sprawy harmonogramu wdrażania PROW na lata 2014-2020. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, który zapewnił, że harmonogram naboru wniosków w ramach PROW w znacznej części jest już gotowy i są zaplanowane konkretne terminy uruchomienia określonych instrumentów. Komisja zapoznała się z informacją prezesa ARiMR o zmianach wprowadzonych w Agencji w celu zwiększenia jej efektywności.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 10 LUTY