OT ANR w Szczecinie zarządzeniem nr 133/2017 powołał Kazimierza Stoltmana, prezesa Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, do pracy w Radzie Społecznej przy OT ANR Szczecin.

Z ŻYCIA FEDERACJI 10 lutego,