Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołała podkomisję stałą do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Przewodniczącą podkomisji została Dorota Niedziela (PO), która ustaliła harmonogram prac. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 1 Kwiecień