XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

XIV Forum PRZiRB odbyło się 26 stycznia br. w formie hybrydowej. Oficjalnego otwarcia Forum dokonali Ryszard Kamiński, Dyrektor K-PODR w Minikowie, Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB oraz Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, łącząc się online z uczestnikami Forum przekazał, że Zielony Ład to strategia bardziej ideologiczna, nie do końca przemyślana i trudna w realizacji i do zaakceptowania przez wielu rolników, dlatego wymaga znalezienia łagodnych i realnych rozwiązań dostosowanych do możliwości i zasobów rolnych każdego kraju. Komentując Europejski Zielony Ład (EZŁ), prof. Marek Mrówczyński z IOR w Poznaniu odniósł się natomiast do zagadnień związanych z ochroną upraw. Swój wykład poświęcił w dużej części zagrożeniom agrofagów w uprawach rzepaku, soi i słonecznika.

 

Paweł Kaczmarek z fundacji Terra Nostra podkreślił istotną rolę mikoryzy glebowej, która jest dużo bardziej efektywna, dzięki aktywności pożytecznych bakterii glebowych. Jednym z gości XIV Forum PRZiRB była firma Corteva Agriscience Poland, której Prezes zarządu Przemysław Szubstarski przedstawił sytuację na rynku słonecznika. Przydatność tej rośliny w naszym płodozmianie wynika m.in. z mniejszych wymagań glebowych, wodnych i nawozowych, zwłaszcza w porównaniu z rzepakiem.

Jednym z wątków dyskusji było natomiast zwiększenia dopłat do materiału siewnego, zwłaszcza dla odmian, które spełniają kryteria wyższej odporności na patogeny, czy czynniki stresowe środowiska, zwłaszcza suszę. Zdaniem rolników, panuje też zbyt duża presja UE na wycofywanie z użycia s.cz. pestycydów, bez dostarczania na rynek odpowiednich zamienników.

Reprezentujący Federację Prezes Mariusz Olejnik poruszył temat kończącego się moratorium dot. zakazu stosowania w paszach surowców GMO. Drastycznie wzrosły ceny nawozów. Proponował przyjąć wniosek dot. ustawy o paszach tj. ograniczenia zakazu stosowania surowców GMO ze 100% do 50% z 3-letnim okresem przejściowym. Uniezależnimy się od importu i przygotowujemy się do zwiększenia produkcji bobowatych. W związku z poszerzeniem się palety uprawianych roślin oleistych proponował przemyślenie zmiany nazwy zrzeszenia na krótszą.

 

 

Komentarze zablokowane