Posiedzenie Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków

Dnia 22 lutego 2022 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zarządu, Rady Federacji i Prezesów Związków, którzy nie mają swoich przedstawicieli we władzach Federacji.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

  1. Dyskusja o tożsamości w kontekście Nadzwyczajnego Zjazdu.
  2. Zatwierdzenie propozycji nowej nazwy Federacji do przedstawienia na Zjeździe.
  3. Przyjęcie informacji prawnej dotyczącej formy prawnej organizacji.
  4. Sprawozdanie zespołu roboczego ds. planowanej konferencji „Biologizacja. Technologia. Współpraca.”
  5. Informacja w przedmiocie certyfikacji produkcji biologicznej- prezentacja.
  6. Sprawy różne.

Pan Tomasz Zdziebkowski zaproponował rozpatrzenie trzech pierwszych punktów łącznie.

Na początku Przewodniczący Tomasz Zdziebkowski poprosił Pana Mecenasa Piotra Włodawca o komentarz do obu przesłanych wszystkim uczestnikom notatek prawnych. Mecenas Piotr Włodawiec zestawił akty prawne, na podstawie których działają organizacje rolnicze z którymi współpracujemy. Rozpatrzył, jakie mamy możliwości wpływu na proces legislacyjny. Pan Tomasz Zdziebkowski przekazał, że naszą ofertę powinniśmy mieć szeroką i kierować ją do producentów rolnych, może przedsiębiorców rolnych. Propozycję nowej nazwy poddał do dyskusji. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad wyborem propozycji nowej nazwy Federacji na Zjazd.

Przewodniczący Tomasz Zdziebkowski  jako przedstawiciel roboczego zespołu ds. organizacji konferencji przekazał, że mamy już przygotowaną przez Dyrektora Łukasza Gapę umowę sponsoringu i kalkulację kosztów planowanej konferencji. Termin konferencji planowany jest między połową maja a połową czerwca. Konferencja odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Planujemy zaprosić przedstawicieli fundacji Terra Nostra i omówić temat biologizacji z certyfikacją.

 

Prezes Mariusz Olejnik dodał, że zaproponował zespołowi poruszenie na konferencji spraw związanych ze strukturą agrarną na podstawie opracowań, które były przesyłane członkom Federacji w ostatnim czasie. Uzgodniono, że w ciągu najbliższego tygodnia odbędzie się kolejne spotkanie zespołu roboczego i podjęta zostanie decyzja co do terminu konferencji.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Tomasz Zdziebkowski przekazał uczestnikom informację o działaniu fundacji Terra Nostra. Efektem działań jest opracowana i zatwierdzona procedura certyfikacji przez biuro Veritas. Temat spotyka się z zaciekawieniem wśród rolników. Robią to ze względu na poprawę warunków glebowych, co docelowo wpływa na wielkość plonów. Swoje doświadczenia w badaniu śladu węglowego przedstawił także Prezes Grzegorz Brodziak.

W ostatnim punkcie Prezes Mariusz Olejnik podsumował posiedzenie. Omówiono także sprawy związane z działaniem zespołu ds. zasad tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej, działaniem Rad Społecznych przy KOWR, spotkaniami dotyczącymi przyszłości spółki Top Farms Głubczyce, spotkaniem przedstawicieli Zarządu Federacji z Zarządem KZR RSP w sprawie współpracy naszych organizacji.

Komentarze zablokowane