Posiedzenie Członków Rady Społecznej w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Opole, 27.01.2016r.

W dniu 27.01.2016r w Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu, odbyło się posiedzenie Członków Rady Społecznej. Posiedzenie prowadził Pan Piotr Semak - Dyrektor OT ANR w Opolu oraz w zastępstwie Pan Mirosław Borzym - Z-ca Dyrektora OT ANR w Opolu.

Program posiedzenia:

  1. Powitanie członków Rady Społecznej przy ANR OT w Opolu.
  2. Przedstawienie zaproszonych przedstawicieli organizacji, związków, stowarzyszeń rolniczych wchodzących w skład Rady Społecznej.
  3. Udzielenie informacji dot. zmian wprowadzonych przez ANR w zakresie gospodarowania mieniem wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  4. Omówienie zarządzenia 2/16 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dn. 18.01.2016r.
  5. Przedstawienie kryteriów i ich wag przy organizowaniu przetargu ograniczonego ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości.
  6. Uzgodnienie wniosków AANR OT w Opolu dotyczących przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, których powierzchnia przekracza 150% średniej wojewódzkiej (opolskie, śląskie) pow. gospodarstwa rolnego.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie spotkania.<br< font="">

Komentarze zablokowane