14.09 -Spotkanie Przedstawicieli Porozumienia 5 Związków (G5) Księży Las

w programie m.in. :

  • Zwiedzanie gospodarstwa Agrocentrum.
  • Wypracowanie przez Związki (G5) priorytetowych działań do realizacji przez Federację w kontekście wniosków z ostatniego Zjazdu Federacji.
  • Dyskusja i wypracowanie przez związki z G5 formuły Konferencji planowanej przez Federację tj.: tematu, celu, współorganizatorów, miejsca, terminu itp.
  • Informacja Związków z G5 o gospodarstwach, którym kończy się umowa dzierżawy, wypracowanie wspólnych form niesienia im pomocy.
  • Informacja o sytuacji Związków z G5 i ich relacjach z organizacjami i instytucjami z administracji rządowej i samorządowej, próba wypracowania wspólnych działań.

›

Komentarze zablokowane