XXXII Walny Zjazd Członków DZDiWNR

W dniu 23 listopada odbył się XXXII Walny Zjazd Członków DZDiWNR . Wiodącym tematem zjazdu było:

"Związek wobec aktualnych problemów  wielkotowarowych gospodarstw rolnych."

Komentarze zablokowane