Wydanie specjalne Pierwszego Portalu Rolnego, poświęcone sytuacji polskich dzierżawców i właścicieli

Emisja wydania specjalnego Pierwszego Portalu Rolnego, poświęconego sytuacji polskich dzierżawców i właścicieli nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych.

Nagranie magazynu PPR.tv zatytułowane „Nieruchomości rolne” z udziałem Anny Zając-Plezi – Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR, Mariusza Olejnika – Prezesa Zarządu Spółdzielni Polski Rzepak i Zboża, a także Ewy Błońskiej – Dyrektora ds. rozwoju Kancelarii Prawnej „CERTUS” D. Bielski sp.k.,

Oglądaj: „Nieruchomości rolne” 

Komentarze zablokowane