Wizyta Dyrektora Radosława Jarosza w siedzibie Pro Agra sp. z o.o. w dniu 21.02.2018r.

Radosław Jarosz Dyrektor KOWR OT Opole wraz z Mariuszem Olejnikiem Prezesem Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych w dniu 21 lutego br. odwiedzili dzierżawcę nieruchomości rolnych skarbu państwa „PRO AGRA” sp. z o.o. w Kępnicy w powiecie Nysa. W osobach Ryszard Kik prezes spółki i Tadeusz Jamroz, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki.

Była to kolejna, po „JANPOL” w Jankowicach Wielkich - wizyta Dyrektora Jarosza u dzierżawców mająca na celu osobiste poznanie ich problemów związanych z przedłużaniem dzierżawy gruntów.

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa „PRP AGRA” przybliżyli dyrektorowi historię firmy.

Podkreślili, że to typowa spółka pracownicza, która od 2000 r. dzierżawiła od ANR 1622 ha gruntów.
W trakcie dzierżawy na wniosek Agencji wyłączyła ponad 100 ha i wykupiono 363 ha gruntów
z ośrodkiem gospodarczym, a następnie w związku ze zmianą ustawy o gospodarowaniu NRSP
z 2011r. wyłączono 30% kolejne gruntów. W efekcie przedsiębiorstwu do 30 września 2016 r. - pozostało w dzierżawie 675 ha.

Przed tym okresem „PPRO AGRA” wystąpiła do ANR z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy
na 10 lat. argumentując że zatrudnia ponad 30 osób i poza produkcja roślinną prowadzą hodowlę 450 szt. bydła.

Niestety poprzedni dyrektor ANR OT Opole zdecydował o wyłączeniu kolejnych 200 ha i przedłużeniu umowy dzierżawy (która kończy się 30 września br.) tylko o dwa lata. W efekcie pozostało
w dzierżawie ok. 470 ha gruntów ANR.

Dyrektor Jarosz w rozmowie z przedstawicielami „PRO AGRA” zwrócił uwagę na zapotrzebowanie rolników na ziemię w tym rejonie, co może być powodem wyłączeń. Przyznał jednak, że argumenty, które przedstawiono do przedłużenia dzierżawy pozostałych gruntów na dłuższy okres są istotne
i przekonujące. Prezes Kik stanowczo podkreślił, że kolejne wyłączenia uniemożliwią funkcjonowanie firmy. Dyrektor zaproponował, aby złożyć stosowny wniosek do KOWR OT Opole. Podkreślił że analizę w/w wniosku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR (gdyż chodzi o przedłużenie dzierżawy powyżej 50 ha) będzie rozpatrzony przez dyrekcję w Warszawie.

Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili gospodarstwo wraz z wykupionym ośrodkiem gospodarczym i oborami, gdzie nadal prowadzi się hodowlę 450 szt. bydła i zatrudnia 26 pracowników.

Pracownicy PRO AGRA byli zadowoleni z wizyty Dyrektora Jarosza i jego osobistego zainteresowania, ponadto podkreślali zmianę w podejściu KOWR do problemów dzierżawców, co daje nadzieje na uwzględnienie ich racji.

Komentarze zablokowane