”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca”,

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował konferencję Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich pn. ”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca”, która odbyła się dnia 04.10.2019 r. w sali konferencyjnej OODR w Łosiowie.

Konferencja miała na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej. Proces tworzenia nowych rozwiązań dla gospodarski wymaga trwałego powiązania między różnymi podmiotami. Dostarczenie w ramach konferencji wiedzy i umiejętności zawiązywania grup operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich. Konferencja była okazją do nawiązania współpracy między przedstawicielami tworzących się Grup Operacyjnych oraz zainteresowanych działaniem „Współpraca”: przedsiębiorców rolno-spożywczych, przedstawicieli związków branżowych, grup producentów rolnych i samorządów terytorialnych, przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz doradców rolniczych i rolników.

Żródło: OODR Łosiów

W konferencji wziął udział wiceprezes zarządu OZPR-Paweł Wojtowicz

Komentarze zablokowane