Walne Zgromadzenie Zdawczo-Wyborcze Członków Opolskiego

W dniu 8.10 br. odbyło się Związku Producentów Rolnych.
Przewodniczący zebrania Mariusz Olejnik podsumował działania z roku 2019, oraz przedstawił obecne działania zarządu.
W porządku zgromadzenia między innymi odbyły się wybory do zarządu.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Mariusz Olejnik -Prezes Zarządu
Paweł Wojtowicz- Wiceprezes Zarządu
Czesław Wojtowicz- Członek Zarządu
Anna Kainka -Członek Zarządu
Aleksander Materla -Członek Zarządu
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: KOWR OT Opole– Pan Krzysztof Polak - Dyrektor KOWR OT w Opolu, oraz
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Oddział w Opolu- Pani Jolanta Bińczycka, którzy przedstawili informację o obecnych i planowanych zadaniach na 2021 r.:

Na zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wysłuchano również wystąpień zaproszonych gości m.in. :przedstawiciela firmy „ADAMA - Waldemara Mendel oraz przedstawicielki firmy „MADA – Elżbiety Czerwonogóry.

Komentarze zablokowane