Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze przedstawicieli Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku

W dniu  09.09.2019r. w Opolu ul. Północna 2 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze przedstawicieli Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (region  Opolsko – Dolnośląski). W zebraniu wziął udział Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Pan Juliusz Młodecki

Spotkanie odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem Proponowany harmonogram posiedzenia:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta.
3. Przedstawienie zasad wyborów i przyjęcie regulaminu.
4. Sprawozdanie z działalności KZPRiRB.
5. Dyskusja.
6. Wybory Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB.
7. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Okręgowego Zrzeszenia.
8. Wolne wnioski i uwagi.
9. Zakończenie.

Komentarze zablokowane