Walne Zebranie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych

W dniu 10 września br. odbyło się Walne Zebranie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Przewodniczący zebrania Mariusz Olejnik podsumował działania z roku 2020, oraz przedstawił obecne działania zarządu. W porządku zgromadzenia między innymi odbyły się uzupełniające wybory do komisji rewizyjnej. Wynikiem głosowania Członkiem komisji rewizyjnej został Pan Marian Olejnik.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: KOWR OT Opole– Pan Michał Nowak, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Oddział w Opolu- Pani Jolanta Bińczycka, którzy przedstawili informację o obecnych i planowanych zadaniach na 2021 r.


Na zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wysłuchano również wystąpień zaproszonych gości m.in. : przedstawicieli firm ADAMA, BASF oraz ADOB.

Komentarze zablokowane