VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

W dniach 5-6 listopada 2019 w Hotelu Rubbens & Monet, w Łysomicach odbył się VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Kongres odbył się zgodnie z programem:

5 LISTOPADA 2019 ROKU |

POWITANIE UCZESTNIKÓW I PARTNERÓW KONGRESU
Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
UROCZYSTE OTWARCIE
Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners'
Organization
PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
Aktualne wyzwania i szanse stojące przed polskim i europejskim rolnictwem – Jan Krzysztof Ardanowski,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce – analiza ekonomiczno-społeczna – Krzysztof Podhajski,
Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Kierunki innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej – Piotr Józefiak, Ośrodek Enterprise
Europe Network
Agronomist – portal dla rolników i przetwórców, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty – Wojciech Tram,
Ekspert ds. agro BNP Paribas Banku Polska S.A.

GODZINA 12.00
PRODUKCJA ROLNICZA W ZMIANACH KLIMATYCZNYCH
Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo w Polsce – dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Rolnictwo precyzyjne – zwiększanie efektywności gospodarowania – dr hab. Stanisław Samborski, Wydział
Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uprawy częścią środowiska. Dlaczego warto wspierać bioróżnorodność na obszarach rolnych? – dr Weronika
Banaszak-Cibicka, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jak wspomóc ochronę roślin w zmieniającym się klimacie? – prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu
Innowacyjne nawozy na bazie alternatywnego źródła fosforu – Natalia Matłok, Maciej Balawejder, Dr Green
Sp. z o.o.

GODZINA 15.00
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE
Wybrane problemy gospodarki wodnej w rolnictwie – dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw., Kierownik
Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
Niedobór wody na polach uprawnych – wybór środków zaradczych na poziomie producenta rolnego – Adam
Różycki, Prezes Zarządu Grupy producentów „AGROS” Sp. z o.o.
Optymalizacja zużycia wody za pomocą polskich hydrożeli – Paweł Piętka, Prezes Zarządu Artagro Polska
Sp. z o.o.
GODZINA 16.00
PANEL DYSKUSYJNY – ZAGROŻENIA I WYZWANIA, PRZED KTÓRYMI STOJĄ PRODUCENCI ZBÓŻ I
RZEPAKU

Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Rafał Mładanowicz, Prezes Zarządu Krajowej Federacji Producentów Zbóż
Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska TUW Grupa Generali
BANKIET MENADŻERA AGROBIZNESU

6 LISTOPADA 2019 ROKU
REJESTRACJA
AGROBIZNES 4.0 – CZYLI SZANSE I KLUCZOWE WYZWANIA W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
Podnoszenie innowacyjności gospodarki w sektorze rolno-spożywczym – realizacja programów regionalnych
i krajowych – Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Obraz zmian polskiego rolnictwa – analiza na podstawie wieloletnich badań firmy Kleffmann – Krzysztof
Karpiński, Dyrektor Zarządzający Kleffmann Group, dr Michał Gazdecki, Kierownik Zespołu Badawczego
Kleffmann Group, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Inteligentna produkcja jutra zaczyna się już dziś – Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora
Publicznego Microsoft Polska
Cyfrowa transformacja w sektorze rolno-spożywczym – Łukasz Grala, Prezes Zarządu TIDK Sp. z o.o.,
Microsoft MVP AI
Neutralna dla klimatu i wolna od antybiotyków produkcja wieprzowiny w modelu od pola do stołu na
przykładzie Goodvalley – Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Goodvalley Agro S.A.
PRZERWA NA KAWĘ
NOWE REALIA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA
Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływy Wspólnej Polityki Rolnej – prof.
dr hab. Walenty Poczta, prof. zw., Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w nowej perspektywie budżetowej – Mariusz Lęgowski, Dyrekcja
Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej
Nowe wyzwania dla europejskiego rolnictwa – Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami
członkowskimi European Landowners' Organization
Jak można przeciwdziałać suszy? – Andrzej Kotowicz, Prezes Zarządu Agro-Kombi Sp. z o.o.
PANEL DYSKUSYJNY – AGROBIZNES W DOBIE ROBOTYZACJI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Magdalena Borowiec-Wieczorek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów
i Techników Rolnictwa
dr hab. inż. Katarzyna Pentoś, Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Michał Korolko, Prezes Zarządu Toruńskiego Parku Technologicznego
Adam Dzwonkowski, Dyrektor ds. sprzedaży technologii Microsoft Polska
dr Michał Gazdecki, Kierownik Zespołu Badawczego Kleffmann Group Polska, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Łukasz Grala, Prezes Zarządu TIDK Sp. z o.o., Microsoft MVP AI

W kongresie uczestniczył Pan Mariusz Olejnik

 

Komentarze zablokowane