UE: Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2019 rok

UE: Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2019 rok

Europejski Bank Centralny podał kurs euro, który będzie stosowany do wyliczenia dopłat bezpośrednich. Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w tym roku to 4.3782 zł (w 2018 r. – 4.2774 zł).

Projekty rozporządzeń ministra rolnictwa podają następujące stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich (w nawiasie dla porównania stawki ubiegłoroczne i te z 2017 r.):

– jednolita płatność obszarowa – 471,64 zł/ha; (459,19 zł/ha; 461,55 zł/ha),
– płatność za zazielenienie – 316,54 zł/ha; (308,18 zł/ha; 309,77 zł/ha),

– płatność dla młodych rolników – 165,10 zł/ha; (175,62 zł/ha; 214,82 zł/ha),
– płatność dodatkowa (redystrybucyjna) – 184,98 zł/ha; (178,01 zł/ha; 177,02 zł/ha),
-płatność do bydła – 302,77 zł/szt.; (293,04 zł/szt.; 291,03 zł/szt.),
– płatność do krów – 387,29 zł/szt.; (373,70 zł/szt.; 371,46 zł/szt.),
– płatność do owiec – 104,08 zł/szt.; (101,39 zł/szt.; 101,85 zł/szt.),
– płatność do kóz – 51,95 zł/szt.; (54,78 zł/ szt.; 60,08 zł/szt.),

płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych:

– płatność do strączkowych na ziarno (<=75 ha) – 765,80 zł/ha; (721,04 zł/ha; 606,52 zł/ha),
– płatność do strączkowych na ziarno (>75 ha) – 382,90 zł/ha; (360,52 zł/ha; 303,26 zł/ha),
– płatność do pastewnych – 463,71 zł/ha; (438,71 zł/ha; 386,46 zł/ha),

* płatność do powierzchni uprawy chmielu – 2 054,33 zł/ha; (2129,87 zł/ha; 2 198,06 zł/ha),
* płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych – 1 110,09 zł/ha; (1065,89zł/ha; 1 163,02 zł/ha),
* płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych – 1 524,18 zł/ha; (1495,63 zł/ha; 1 563,46 zł/ha),
* płatności do powierzchni uprawy pomidorów – 2 250,81 zł/ha; (3320,78zł/ha; 1654,3 zł/ha),
* płatność do truskawek – 1 136,95 zł/ha; (1054,35 zł/ha; 1 118,75 zł/ha),
* płatności do powierzchni uprawy lnu – 569,14 zł/ha; (486,12 zł/ha; 374,86 zł/ha),
* płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych – 135,44 zł/ha; (235,26 zł/ha; 303,06 zł/ha),
* płatność do tytoniu:
– tytoń – grupa Virginia – 3,28 zł/ha; (3,50 zł/kg; 3,82 zł/kg),
– tytoń – grupa pozostałe – 2,31 zł/ha; (2,46 zł/kg; 2,68 zł/kg).

Od 16 października mają być płacone zaliczki dopłat bezpośrednich.

Czego można się spodziewać, jeśli chodzi o kurs euro?

Kurs euro przyjmowany do dopłat wynosił w:

2013 r. – 4,2288 zł;
2014 r. – 4,1776 zł;
2015 r. – 4,2448 zł;
2016 r. – 4,3192 zł;
2017 r. – 4,3042 zł;
2018 r. – 4.2774 zł.

Czy dzisiejszy kurs euro pokaże trzeci z kolei spadek?

Raczej nie, choć ostatnio (od 25 września) euro nieco tanieje (w EBC).
Najnowsze dane z 27 września 2019 r. to: 1 EUR = 4,3865 PLN.

W okresie ostatniego roku, od 27 września 2018 r. do 28 września 2019 r., minimalny kurs odnotowano 1 lipca 2019 r. i wynosił 4,2427 zł, maksymalny – 25 września 2019 r.: 4,3915 zł. Średnia z roku: 4,3002 zł.

Natomiast od 1 września 2019 r do 27 września 2019 r. minimum z 16 września 2019 r. to 4,3241 – maksimum z 25 września 2019 r.: 4,3915. Średnia dla września 2019 r.: 4,3519.

Można się więc spodziewać podania wyższego kursu euro, niż był w ubiegłym roku. Czy będzie jednak wyższy czy chociaż taki, jak był w 2016 roku, czy raczej taki, jak w 2017? Z pewnością powinien być wyższy niż rok temu.

Od połowy października mają być płacone 70-proc. zaliczki dopłat bezpośrednich i 85-proc. zaliczki płatności obszarowych z II filara.

W tym roku po raz pierwszy będą zaliczki płatności obszarowych z PROW.

Źródło: Biznes Interia.pl
Grafika: pixabay.com

Komentarze zablokowane