Spotkanie Zarządu Federacji

W dniu 30 stycznia br. w Poznaniu odbyło się spotkanie Członków Zarządu Federacji.

Dyskutowano m.in. nad wypracowaniem stanowiska Federacji dot. nowelizacji ustaw, w tym ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w kwestii warunków dzierżawy NRSP.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu OZPR Mariusz Olejnik.

Komentarze zablokowane