Spotkanie z Kierownictwem Resortu Roln., Warszawa 15.09.2016

W dniu 15 września 2016r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Kierownictwa Resortu Rolnictwa z członkami Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Z ramienia OZPR reprezentował Prezes zarządu Mariusz Olejnik. Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza to spotkanie Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i  Zbigniewa Babalskiego Sekretarza Stanu w MRiRW z przedstawicielami Federacji.

Przybyłych gości przywitał i otworzył spotkanie Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji. Minister Krzysztof Jurgiel i Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski przedstawił działania resortu rolnictwa już dokonane, poparte odpowiednimi ustawami i plany na przyszłość do 2020 roku a nawet długofalowe do 2030r.

Po przedstawieniu programu rozwoju rolnictwa w Polsce przez Ministra K. Jurgiela i Sekretarza Stanu Z. Babalskiego , zostały przedstawione problemy przez  poszczególnych Członków Federacji:

 •  Wojciecha Hołownia - Przewodniczącego Rady Federacji
 • Stanisława Zawadzkiego
 • Władysława Butor
 • Huberta Kulesza
 • Andrzeja Okoniewskiego
 • Waldemara Rolowskiego
 • Stanisława Zawadzkiego

problemy Członków Federacji warte szczególnej uwagi przedstawili:

1.Mariusz Olejnik:

 • Nieprawidłowości w przedłużeniu dzierżaw rolnych (PRO AGRA w Kępnicy). Spółka oddała 30 % ziemi wg ustawy z 16.09.2011r, uregulowała wszystkie należności wobec ANR i nie otrzymała przedłużenia okresu dzierżawy.
 • Propozycje zmian w ustawie o izbach rolniczych mających na celu zapewnienie reprezentowania przez Izby  interesów wszystkich grup rolników w województwie jak i integracje środowiska rolniczego.
 • Projekt ustawy o funduszach promocji - postulat, by został utworzony fundusz promocji roślin oleistych i białkowych.

2.Wojciech Rymaszewski:

 • wydłużenie do 3 m-cy przez OT ANR okresu rozliczenia się przez spółki prowadzące produkcje zwierząt  w  wypadku nie przedłużenia okresu dzierżawy. Ze względów na dobro zwierząt taki okres jest nieodzowny.

3.Waldemar Dobrowolski i Andrzej Okoniewski:

 • nie przedłużenie przez Dyrektora Fili w Łodzi umów dzierżawnych dzierżawcom, w myśl  ustawy z 16.09.2011r - wyłączyli 30% gruntu
 • ziemie, która stanowi zwrot spadkobiercom trafia b. szybko do biznesu, a nie na powiększenie produkcji rolniczej. Biznes w możliwie najszybszym czasie pozbywa się dzierżawców.

Zarówno Krzysztof Jurgiel jak i Zbigniew Babalski przekazali zebranych, że w świetle obowiązującego prawa ( ust. z 16.09.2011) - dzierżawcy, którzy nie oddali 30% ziemi stracili prawo do przedłużenia dzierżawy rolniczej.

Zebrane wnioski, które wpłyną do Federacji zostaną zebrane i przedstawione w piśmie skierowanym do Ministra K. Jurgiela i Sekretarza Stanu Z. Babalskiego.

Po przybyciu na spotkanie Waldemara Humęckiego Prezesa ANR, Członkowie przekazali Prezesowi  ANR te same problemy, które poruszone były w obecności Ministra i Sekretarza Stanu.  Po wyczerpaniu tematów zebranie się zakończyło.

Protokół spotkania został rozesłany pocztą elektroniczna do członków OZPR.

-- DZIAŁPOL BEZ ODDANIA 30 % ZIEMI --

 -- GALERIA --

Komentarze zablokowane