Spotkanie z kierownictwem KOWR

26 września w Warszawie w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie kierownictwa KOWR: Piotra Serafina, dyrektora generalnego KOWR, Adama Struziaka, dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem, Katarzyny Banasik, kierownika Sekcji Sprzedaży, Bogdana Podgórskiego, kierownika Wydziału Ewidencji i Sprawozdawczości Zasobu, Piotra Jadźwińskiego p.o. dyrektora ds. dzierżaw z członkami Federacji ZPDiWR. Na spotkanie zostało zaproszonych siedmiu dyrektorów OT KOWR. Tematami omówionymi w trakcie spotkania były: 1) zasady umów dzierżawnych przy ich przedłużaniu, 2) problem wysokości czynszów dzierżawnych, a zwłaszcza w obliczu klęsk żywiołowych, 3) partnerskiej współpracy między KOWR i Federacją, 4) potrzeby wspólnego wypracowania aktu prawnego regulującego dzierżawę rolniczą w Polsce

Dyrektorowi Generalnemu KOWR m.in. zostały przekazane nasze wniosków z w/w spotkania

 

Wniosek 1.

Nie wyłączać kolejnych gruntów rolnych SP tym dzierżawcom którzy w myśl ustawy z 2011r. wyłączyli 30% gruntów i przestrzegają warunków umowy dzierżawy.

 

Uzasadnienie: zapewnienie Pana Ministra Ardanowskiego które przedstawił członkom Federacji na spotkaniu w dniu…., że dzierżawcy którzy wyłączyli ustawowe 30% gruntów  powinni być spokojni bo będą mieli zapewnioną stabilność funkcjonowania na dłuższy okres bez kolejnych wyłączeń.

 

Wniosek 2.

Zrezygnować z praktyki stosowanej przez Dyrektorów OT KOWR stosowania zapytania o Izb Rolniczych – czy jest zapotrzebowanie rolników n grunty rolne SP w danym terenie z uwagi na to że większym dzierżawcom kończy się okres umowy dzierżawy.

 

Uzasadnienie: dzierżawcy którzy wyłączyli ustawowe 30% gruntów SP spełnili ten wymóg ,Minister Ardanowski to zapewnił,   wyłączenia powinny dotyczyć wyłącznie tych dzierżawców którzy tego wymogu nie spełnili (wyjątkiem może by wyłączenie do 10% gruntów tam gdzie jest to niezbędne – w tym przypadku taką rolę powinno się przypisać Radom Społecznym  przy Dyrektorze OT KOWR).

 

Wniosek 3.

Rozpatrywanie przedłużenia, dzierżawienia gruntów rolnych SP o powierzchni powyżej 50 ha powinno pozostać w gestii Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Uzasadnienie: wyeliminuje nadużycia i nieprawidłowości

Komentarze zablokowane