Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opole, 03.02.2016r.

Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dnia 3 lutego 2016r. zostały omówione zadania zaplanowane do realizacji w 2016r. przez Samorząd Województwa Opolskiego z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich w tym m.in.:

  • organizacja przedsięwzięć o charakterze rolniczym.
  • retencja wodna.
  • drogi transportu rolnego.
  • PROW 2014- 2015
  • realizacja programu „ Bioróżnorodność Opolszczyzny – Skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.
  • przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Izby Rolniczej, Związku Śląskich Rolników, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Opolskiego Związku Producentow Rolnych.

Komentarze zablokowane