Spotkanie robocze dot. współpracy organizacji rolniczych z Urzędem Marszałkowskim w 2018 r

W dniu 21.12. 2017 r odbyło się spotkanie robocze dot. współpracy organizacji rolniczych z Urzędem Marszałkowskim w 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Franciszek Miśków Wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP w Opolu, Mariusz Olejnik Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Czesław Wojtowicz Członek Zarządu OZPR, Wiesław Kryniewski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, Katarzyna Kuraś Kierownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego

 

Tematami spotkania było omówienie współpracy  organizacji rolniczych z Urzędem Marszałkowskim w 2018 r. m.in.:

- Realizacja zapisów Programu Konsolidacji;

- Informacja o wsparciu produkcji soi na Opolszczyźnie;

- Rozpatrywanie możliwości zorganizowania spotkania branży rolno-spożywczej w tym rolników i przetwórców.

Komentarze zablokowane