Spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji i Rady KZR RSP

W dniu 18 lutego br. w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli Federacji i Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP. Federację reprezentowali Prezes Zarządu Mariusz Olejnik i Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nas zasadami i głównym celami współpracy między organizacjami. Ustalono 3-osobowy zespół po każdej ze stron w celu opracowania treści porozumienia. Organizacje zadeklarowały przesyłanie sobie nawzajem informacji o podjętych inicjatywach.

Komentarze zablokowane