Spotkanie przedstawicieli trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Rolniczego, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

http://www.federacjarolna.pl/images/img_1632,koSClqujlWONq7eGZqs.jpg

Od lewej: Mariusz Olejnik, Jacek Staciwa, Franciszek Nowak. Fot. Agropolska

Chcą wspólnie bronić interesów producentów rolnych

Dziś przed godz. 17.00 w Warszawie zakończyło się spotkanie przedstawicieli trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Rolniczego, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Reprezentowali je według kolejności: prezes Franciszek Nowak, prezes Jacek Staciwa i wiceprezes Mariusz Olejnik. Zebrani wyrazili intencję podpisania porozumienia zakładającego nawiązanie stałej współpracy między tymi organizacjami.
Chcą wspólnie reprezentować dzierżawców i towarowych producentów rolnych, których interesów nie bronią Izby Rolnicze. Zamierzają konsultować stanowiska w kluczowych sprawach dla producentów rolnych i działać na rzecz postępu i rozwoju polskiego rolnictwa.

Za istotne sprawy, którymi należy się zająć, inicjatorzy spotkania uznali regulacje dotyczące funkcjonowania dzierżaw, obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zasad prowadzenia działalności rolniczej, ustroju rolnego, podatków w rolnictwie i bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Współpraca polegać ma na regularnych spotkaniach zarządów organizacji i konsultowaniu opinii. Wpisuje się ona w programy PTR i Federacji. Spółdzielcy mają przedyskutować ją jeszcze we własnym gronie.

Źródło:Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Komentarze zablokowane