Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. I tym przede wszytkom zajęło w czasie kolejnego spotkania Porozumienie Rolników Opolszczyzny skupujące kilka organizacji rolniczych w Izbie Rolniczej.
Na początku tego roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany Zespół składający się z przedstawicieli różnych środowisk, w tym organizacji pozarządowych. Organizacje rolnicze otrzymały zaproszenie do udziału w pracach tego Zespołu. Mają one być wsparciem merytorycznym dla ministerstwa w pracach nad planowaniem Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Jego powołanie wynika z konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonych konsultacji społecznych przy tworzeniu KPS WPR. Takie plany powstają w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej , ponieważ Komisja Europejska przyznała dużą swobodę w realizacji unijnej polityki rolnej w latach 2021 – 2027.
W relacjach filmowych niebawem przedstawimy opinie rolników i organizacji skupionych w Porozumieniu Rolników. Ważnym wydarzeniem było także uczestnictwo w spotkaniu Wojciecha Komarzyńskiego nowego dyrektora Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .
autor H. Wawer

Komentarze zablokowane