Spotkanie Ministra Rolnictwa z przedstawicielami protestujących rolników, związków i organizacji rolniczych oraz samorządu rolniczego

Spotkanie odbyło się 15 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz służb i inspekcji kontrolujących transporty produktów rolno-spożywczych na granicy. Uczestnicy rozmów otrzymali informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez resort. Minister Czesław Siekierski poinformował, że zgłoszone przez rolników podczas dzisiejszego spotkania uwagi przedstawi 26 lutego, na posiedzeniu unijnej rady ministrów ds. rolnictwa, a także na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu.

Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie na:

 • dopłaty do kukurydzy – 1 mld zł;
 • pomoc klęskową, w tym suszową – 1 mld zł;
 • kredyty płynnościowe – akcja kredytowa na poziomie 12,5 mld zł;
 • dopłaty do paliwa rolniczego – w wysokości 1,46 zł/l.

Wkrótce ogłoszony będzie nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Przyjmowanie wniosków (papierowych) będzie trwało do 29 lutego 2024 r. Do wniosku nie będą dołączane faktury sprzedaży kukurydzy.

Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że w zakresie wymagań związanych m.in. z Zielonym Ładem prowadzone są działania uproszczeniowe na trzech poziomach:

 • na poziomie przepisów  UE – zamiast ugorowania 4 proc. gruntów ornych w 2024 r. rolnicy będą mogli siać rośliny bobowate i międzyplony, ale bez stosowania środków ochrony roślin;
 • na poziomie zmian Planu Strategicznego – Polska wnioskuje do KE o złagodzenie norm dotyczących zmianowania oraz o inny okres utrzymania okrywy gleby w przypadku zbóż i rzepaku (od zbiorów do 15 października), zwiększanie stawek ONW górskich, zmniejszenie obsady zwierząt w rolnictwie ekologicznym;
 • na poziomie przepisów krajowych – oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych i wiele więcej uproszczeń.

Minister Czesław Siekierski poinformował, że trwające rozmowy techniczne z Ukrainą mają na celu wprowadzenie ograniczeń w imporcie produktów rolno-spożywczych i są na końcowym etapie. Nowe zasady powinny zostać sformułowane do końca marca.

Protestujący rolnicy zgłosili wiele postulatów, w tym dwa główne to: zupełnej rezygnacji z Zielonego Ładu oraz całkowitego zamknięcia naszej granicy z Ukrainą.

Z przebiegu dyskusji wyłoniły się trzy podstawowe problemy:

 • maksymalnego ograniczenia Zielonego Ładu;
 • ograniczenia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i wzmożenia kontroli na granicach;
 • określenia form pomocy z budżetu państwa.

Minister Czesław Siekierski zaapelował do rolników o to, aby  blokady i protesty miały jak najmniejszą uciążliwość dla społeczeństwa.

Sugestie przekazane przez obecnego na spotkaniu Prezesa Mariusza Olejnika:

 • wzmocnienie inspekcji na granicy
 • zwiększenie inwestycji w infrastrukturę
 • zwiększenie pogłowia zwierząt co pozwoli spożytkować nadmiar zboża
 • zwiększenie udziału biopaliw w paliwach
 • drożność eksportu by wywieźć nadwyżkę zbóż
 • powrót do Rady Dialogu Społecznego

W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes Zarządu Federacji Grzegorz Brodziak.

 

 

 

 

Źródło informacji: strona MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wspolnie-o-problemach-rolnikow

Komentarze zablokowane